Onze spelregels

(Onze algemene voorwaarden, transparant en in simpel Nederlands)

 

 

Algemene voorwaarden 2017 - Verhuurwinkel.nl B.V.

1. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW. De prijzen gelden voor een huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt tevens de 24 uur in rekening gebracht.

2. Ontvangst en retour
De gehuurde materialen worden de dag voor de huurperiode bij je thuisadres of op het aangegeven afhaalpunt bezorgd. De eerst volgende werkdag worden de materialen bij je thuis opgehaald of, indien je hiervoor hebt gekozen biedt je de materialen aan bij het aangegeven DHL punt.

Je bent zelf verantwoordelijk dat het retour sturen goed verloopt, we hebben dit zo goed mogelijk voorbereid.
Het is erg belangrijk dat je de retour instructie volgt: Dit bestaat uit twee onderdelen, het verwijderen van het oude verzendlabel en het goed zichtbaar maken van het nieuwe label en het verzegelen (goed afsluiten van de kunststof bak). Zodra het retourlabel goed zichtbaar is op de bak kan deze in gescand worden door de bezorger. Verwissel je de verzendlabels niet, dan stuur je de pakketten terug naar jouw eigen adres en moeten wij de bezorger één dag later opnieuw langs sturen. Dit kost per pakket €12,75 inclusief btw. Zorg er dus voor dat je deze simpele handeling niet over het hoofd ziet.

3. Bekabeling
Alle benodigde kabels en aansluitmaterialen zijn bij de apparatuur inbegrepen. Extra kabels kunnen op verzoek worden meegeleverd in sommige gevallen zelfs gratis. Blijven er kabels bij je achter na het retourneren van de materialen dan kun verwachten we dat je deze op eigen kosten terug stuurt via de post.

4. Contract
Bij iedere transactie wordt automatisch een overeenkomst opgesteld. De huurder gaat op dit moment akkoord met geldende voorwaarden. Een overeenkomst is pas definitief als deze door Verhuurwinkel.nl B.V. is bevestigd door middel van een bevestiging via email.

5. Aansprakelijkheid
Als huurder ben je ten allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan het gehuurde apparaat of accessoire, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden. Indien je dit wenselijk vind kun je als huurder  zelf een passende verzekering afsluiten. van diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces verbaal te worden overlegd. Verhuurwinkel.nl B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires welke oorzaak dan ook.

6. Transport
Wanneer je ervoor kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen per DHL koerier zal Verhuurwinkel.nl B.V. zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten afleveren. Verhuurwinkel.nl B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de DHL koerier.

7. Annuleren
Annulering van de gereserveerde apparatuur dient 10 dagen voor de reserveringsdatum te geschieden. Bij annulering binnen 10 dagen voor de begindatum huurperiode kan de opdracht niet meer geannuleerd worden. Bij het annuleren binnen 10 dagen worden de kosten die wij niet maken voor het verzenden terug gestort. Wij storten in dit geval €10,- per pakket terug.
Omdat wij de zendingen doorgaans 2 werkdagen voorafgaand aan de huurdatum aanbieden wordt deze dus 4 werkdagen voorafgaand klaargezet in ons magazijn. Binnen deze dagen kunnen we in 92% van de gevallen dus geen huurder meer vinden voor de gehuurde materialen.

8. Betalen op rekening
Voor bedrijven is het mogelijk te betalen op rekening de factuur dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons te worden voldaan. Indien je als bedrijf op rekening wilt huren neem je telefonisch contact op en houdt je het BTW- en KVK nummer van de organisatie bij de hand. De eerste keer dat een huurovereenkomst wordt aangegaan dient echter contant of vooruit per bank te worden betaald. Voor particulieren geldt dat de huur contant dient te worden betaald bij afhalen of vooruit via IDeal of per overboeking. Verhuurwinkel.nl B.V. staat ingeschreven bij de KvK Middelburg onder nummer 64254895.

9. Te laat inleveren
We spreken in de huurafspraak een afhaaldatum of een inleverdatum af, hou je je niet aan de afspraak behouden wij ons het recht om de extra huurkosten aan je door te rekenen. Hierop is wel onze gebruikelijke staffel korting van toepassing.

10. Schade afhandeling
Bij schade aan apparatuur, accessoires of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten bij jouw als huurder in rekening  gebracht. Wij sturen hiervoor dan een aparte factuur toe welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

11. Publicaties
Gebruiksaanwijzingen, instructiekaarten en of andere door Verhuurwinkel.nl B.V. meegeleverde documenten mogen onder geen beding worden gekopieerd of verspreid. Deze vallen of onder het te verhuren merk dan wel onder het intellectueel eigendom van Verhuurwinkel.nl B.V.

12. Overige
Wanneer de algemene voorwaarden niet voorzien beslist een DGA (directeur groot aandeelhouder) of manager klantenservice van Verhuurwinkel.nl B.V. beslissingen zijn nooit in strijd met wettelijk bepaalde regels en normen.