• Gratis bezorgd & opgehaald in NL
  • Bij ons betaal je geen borg!
  • Klanten geven ons een 9.4!

Privacyverklaring en-cookieverklaring

Privacyverklaring en-cookieverklaring

Verhuurwinkel.nl B.V. respecteert de privacy van bezoekers van

onze website. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid

om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij

je dan ook weten welke gegevens we verzamelen als je

onze website gebruikt, waarom we deze gegevens


verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring

verbeteren, zodat je precies weet hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van

Verhuurwinkel.nl B.V. Maar ook op onze URL websites zoals silentdiscosethuren.com, karaokesethuren.com, tapijtreinigerhuren.com, blacklightshuren.nl, confettikannonhuren.nl Deze website vallen allemaal onder de vlag van Verhuurwinkel.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Verhuurwinkel.nl B.V. kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

- Jouw voor-achternaam

- Jouw adresgegevens

- Jouw telefoonnummer

- Jouw e-mailadres

- Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit

persoonsgegevens zijn);

- Jouw IP-adres

- Jouw BTW en KVK nummer wanneer je een zakelijke klant

bent

- Cookies
- Telefoongesprekken
- E-mail correspondentie

Verhuurwinkel.nl B.V. kan persoonsgegevens over jou

verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van

Verhuurwinkel.nl of een van onze URL sites en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Verhuurwinkel.nl B.V.

verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst

uit te kunnen voeren. Bijna alle gegevens worden opgeslagen

op eigen beveiligde servers van een derde partij, zoals

Strato. Een ander deel wordt opgeslagen op de servers in beheer van Rent Pro B.V. te Elst.

Doeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende

doeleinden:

- het verlenen van toegang tot onze websites

- het gebruik maken van de functionaliteiten op

onze website;

- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten

met betrekking tot onze dienstverlening;

- het opnemen van contact met jou, als

je hierom vraagt of wij dit nodig achten gedurende onze samenwerking.

- het verkrijgen van inzicht in het gebruik van

onze website;

- het verbeteren en evalueren van onze website

en diensten;

- het voor jou mogelijk te maken om een pagina te

e-mailen, te printen of om te delen via sociale

netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor

andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven

worden beschreven tenzij we van tevoren jouw

toestemming hiervoor hebben verkregen of dat wij dit op

grond van de wet mogen doen.

Bewaartermijn

Verhuurwinkel.nl B.V. bewaart persoonsgegevens niet

langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,

waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens

worden niet langer dan 10 jaar bewaard.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen

zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht

zijn. Wij verstrekken de gegevens wél aan contractspartijen bijvoorbeeld aan onze administratiesoftware, website bouwers en Active campain (onze mailing software) verzekeraar maar ook aan partijen die voor ons voor ons de kredietwaardigheid van klanten controleren of wanneer wij melding moeten maken van fraude gevallen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een

beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze

diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt

gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw

computer worden geplaatst) om de website te helpen

analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare

technologieën gebruikt waarbij informatie op het device

wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak

worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’

genoemd), gebruikt om:

• functionaliteiten van de website mogelijk te

maken en om de website te beschermen

(technische of functionele cookies);

• het gebruik van de website te analyseren en op

basis daarvan de website te verbeteren

(Analytics cookies);

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde

onderdelen van de website goed werken en dat jouw

gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er,

bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes

goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen

onthouden op de webserver zodat u de website kunt

bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop

wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

De technische en functionele cookies die wij gebruiken

zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het

verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de

website.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies van Google

Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze

website gebruikt wordt, om rapporten over de website

aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over

de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met

inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres),

overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op

servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een

bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin

afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de

verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet

toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor

andere Google diensten. Google kan echter informatie

aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie

namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen

invloed op.

Meer informatie over de gegevensverwerking

door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy

van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Je kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via

deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adwords deactiveren

Wij gebruiken Google Analytics eveneens om gegevens

uit AdWords voor statistische doeleinden te analyseren.

Als je dit niet wenst, kun je dit via de

advertentievoorkeuren Privacy Policy van Google

Analytics deactiveren.

In- en uitschakelen cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van

cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee

instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als

de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een

houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie

automatisch verwijderd wanneer de

houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor

kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de

houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor

de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

op websites van derden die door middel van links met

onze website zijn verbonden. Wij kunnen natuurlijk niet

garanderen dat deze derden op een betrouwbare of

veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij

raden je aan de privacyverklaring van deze websites te

lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van

en de mogelijkheden op deze site. Eventuele

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen

leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is

daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring

te raadplegen.

Delen met derden

Verhuurwinkel.nl B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alléén

aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting. Verder kan in enkele gevallen de

informatie intern gedeeld worden. De werknemers van

Verhuurwinkel.nl B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid

van jouw persoonsgegevens te respecteren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien,

te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot

inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming

intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen

naar info@verhuurwinkel.nl, Verhuurwinkel.nl B.V. zal zo

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

reageren.

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten

hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op

grond van de privacywetgeving heb je het recht als

verschaffer van jouw persoonsgegevens om een klacht in

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u

doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om

misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw

persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen

de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw

gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd

is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig

gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van

SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht

van jouw gegevens en communicatie.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer

informatie wenst over onze beveiliging

en/of jouw verzamelende persoonsgegevens, neem dan

contact met ons op via info@verhuurwinkel.nl

is als volgt te bereiken:

Bedrijfsnaam: Verhuurwinkel.nl B.V.

Grenadierweg 5
4338PG Middelburg

Kamer van Koophandel: 64254895

Telefoon: +31852500187

E-mailadres: info@verhuurwinkel.nl

*Versie datum van deze pagina is 1 januari 2020