• Gratis bezorgd & opgehaald in NL
  • Bij ons betaal je geen borg!
  • Klanten geven ons een 9.4!

Privacyverklaring en-cookieverklaring

Privacyverklaring en-cookieverklaring


Verhuurwinkel.nl B.V. respecteert de privacy van bezoekers van


onze website. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid


om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij


je dan ook weten welke gegevens we verzamelen als je


onze website gebruikt, waarom we deze gegevens


verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring


verbeteren, zodat je precies weet hoe wij werken.


Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van


Verhuurwinkel.nl B.V. Maar ook op onze URL websites zoals silentdiscosethuren.com, karaokesethuren.com, tapijtreinigerhuren.com, blacklightshuren.nl, confettikannonhuren.nl Deze website vallen allemaal onder de vlag van Verhuurwinkel.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt


Verhuurwinkel.nl B.V. kan de volgende persoonsgegevens


verwerken:


- Jouw voor-achternaam


- Jouw adresgegevens


- Jouw telefoonnummer


- Jouw e-mailadres


- Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit


persoonsgegevens zijn);


- Jouw IP-adres


- Jouw BTW en KVK nummer wanneer je een zakelijke klant


bent


- Cookies
- Telefoongesprekken
- E-mail correspondentie


Verhuurwinkel.nl B.V. kan persoonsgegevens over jou


verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van


Verhuurwinkel.nl of een van onze URL sites en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een


contactformulier op de website aan Verhuurwinkel.nl B.V.


verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst


uit te kunnen voeren. Bijna alle gegevens worden opgeslagen


op eigen beveiligde servers van een derde partij, zoals


Strato. Een ander deel wordt opgeslagen op de servers in beheer van Rent Pro B.V. te Elst.


Doeleinden


Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende


doeleinden:


- het verlenen van toegang tot onze websites


- het gebruik maken van de functionaliteiten op


onze website;


- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten


met betrekking tot onze dienstverlening;


- het opnemen van contact met jou, als


je hierom vraagt of wij dit nodig achten gedurende onze samenwerking.


- het verkrijgen van inzicht in het gebruik van


onze website;


- het verbeteren en evalueren van onze website


en diensten;


- het voor jou mogelijk te maken om een pagina te


e-mailen, te printen of om te delen via sociale


netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;


Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor


andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven


worden beschreven tenzij we van tevoren jouw


toestemming hiervoor hebben verkregen of dat wij dit op


grond van de wet mogen doen.


Bewaartermijn


Verhuurwinkel.nl B.V. bewaart persoonsgegevens niet


langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,


waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens


worden niet langer dan 10 jaar bewaard.


Verstrekking van gegevens aan derden


Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen


zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat


noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de


overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht


zijn. Wij verstrekken de gegevens wél aan contractspartijen bijvoorbeeld aan onze administratiesoftware, website bouwers en Active campain (onze mailing software) verzekeraar maar ook aan partijen die voor ons voor ons de kredietwaardigheid van klanten controleren of wanneer wij melding moeten maken van fraude gevallen.


Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een


beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze


diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt


gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw


computer worden geplaatst) om de website te helpen


analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.


Op onze website worden cookies of vergelijkbare


technologieën gebruikt waarbij informatie op het device


wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak


worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’


genoemd), gebruikt om:


• functionaliteiten van de website mogelijk te


maken en om de website te beschermen


(technische of functionele cookies);


• het gebruik van de website te analyseren en op


basis daarvan de website te verbeteren


(Analytics cookies);


Technische of functionele cookies


Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde


onderdelen van de website goed werken en dat jouw


gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er,


bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes


goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen


onthouden op de webserver zodat u de website kunt


bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop


wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.


De technische en functionele cookies die wij gebruiken


zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het


verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de


website.


Analytische cookies


Verder maken wij gebruik van cookies van Google


Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze


website gebruikt wordt, om rapporten over de website


aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over


de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.


De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met


inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres),


overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op


servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een


bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin


afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de


verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet


toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor


andere Google diensten. Google kan echter informatie


aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk


wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie


namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen


invloed op.

Meer informatie over de gegevensverwerking


door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy


van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.


Je kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via


deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Google Adwords deactiveren


Wij gebruiken Google Analytics eveneens om gegevens


uit AdWords voor statistische doeleinden te analyseren.


Als je dit niet wenst, kun je dit via de


advertentievoorkeuren Privacy Policy van Google


Analytics deactiveren.


In- en uitschakelen cookies


In je browser kun je instellen dat het opslaan van


cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee


instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als


de cookies zijn uitgeschakeld.


Verwijderen van cookies


Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een


houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie


automatisch verwijderd wanneer de


houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor


kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de


houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor


de handleiding van jouw browser.


Websites van derden


Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing


op websites van derden die door middel van links met


onze website zijn verbonden. Wij kunnen natuurlijk niet


garanderen dat deze derden op een betrouwbare of


veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij


raden je aan de privacyverklaring van deze websites te


lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Veranderingen


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van


en de mogelijkheden op deze site. Eventuele


aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen


leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is


daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring


te raadplegen.


Delen met derden


Verhuurwinkel.nl B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alléén


aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een


overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een


wettelijke verplichting. Verder kan in enkele gevallen de


informatie intern gedeeld worden. De werknemers van


Verhuurwinkel.nl B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid


van jouw persoonsgegevens te respecteren.


Jouw rechten


Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien,


te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot


inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming


intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen


naar info@verhuurwinkel.nl, Verhuurwinkel.nl B.V. zal zo


snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek


reageren.


Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten


hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op


grond van de privacywetgeving heb je het recht als


verschaffer van jouw persoonsgegevens om een klacht in


te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u


doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om


misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw


persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen


de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw


gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd


is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig


gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van


SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht


van jouw gegevens en communicatie.


Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd


zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer


informatie wenst over onze beveiliging


en/of jouw verzamelende persoonsgegevens, neem dan


contact met ons op via info@verhuurwinkel.nl


is als volgt te bereiken:


Bedrijfsnaam: Verhuurwinkel.nl B.V.


Grenadierweg 5
4338PG Middelburg


Kamer van Koophandel: 64254895


Telefoon: +31852500187


E-mailadres: info@verhuurwinkel.nl


*Versie datum van deze pagina is 1 januari 2020